Další židovské památky
Plzeňský kraj
okres Domažlice
Domažlice,
Domažlice
Synagoga z roku 1880 byla nacisty zbořena v roce 1940. Hřbitov byl založen v 60. letech 19. století. Po roce 1987 byl hřbitov zmenšen a vstupní brána z roku 1892 byla nahrazena novou.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.domazlice.info
Kdyně,
Kdyně
Synagoga byla postavena v letech 1862–1863 v historizujícím, neorománském slohu poblíž náměstí. Potřebné finance na její stavbu mezi sebou sesbírali členové kdyňské židovské náboženské obce. Zasvěcena byla 21. ledna 1863, ale od roku 1929 se konaly bohoslužby jen o svátcích, naposledy v roce 1936. Uvnitř také bývala od roku 1871 pamětní deska se jmény hlavních stavebníků, kterými byli např. Isak Augstein, Eliáš Klaubr nebo Jakub Hutter. Za 1. světové války tady byli ubytováni uprchlíci. Druhou světovou válku přežila synagoga celkem bez úhony zřejmě jako skladiště. Po válce přešla do majetku Československé církve husitské. Počátkem 60. let byla jako modlitebna církve husitské navržena k prohlášení za kulturní památku, které se však nejspíš neuskutečnilo. Teprve od roku 1993 se z podnětu referátu Okresního úřadu Domažlice začal o stavbu zajímat Památkový ústav v Plzni, pak i Židovská náboženská obec v Plzni, která zprostředkovala velice cennou pomoc Židovského muzea z Prahy, jmenovitě pana PhDr. Arno Paříka. V roce 1994 církev synagogu prodala za 800 000 Kč soukromému vlastníkovi, který ji chtěl přeměnit na pivnici. Město Kdyně nakonec po dlouhých jednáních synagogu vykoupilo, získalo do svého vlastnictví a nechalo zčásti opravit. Ministerstvo kultury ČR ji na základě návrhu Památkového ústavu v Plzni prohlásilo za národní kulturní památku.
V budově synagogy je v současné době umístěno malé muzeum dokumentující historii města Kdyně. Součástí stavby je dnes též nově otevřené Informační centrum města Kdyně.

Kdyně - synagoga

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.kdyne.cz
Loučim,
Loučim
Židovský hřbitov byl založen v roce 1841 a sloužil židovským obcím v Dlažově, Loučimi, Kdyni, Kolovči a Všerubech. Patrně nejstarší hřbitovní náhrobek pochází z roku 1842 a náleží členům židovské rodiny Augsteinů. Poslední pohřeb do země se zde uskutečnil v roce 1948. V prostoru hřbitova obklopené polorozpadlou zdí je zachováno několik desítek starých náhrobků.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.loucim.estranky.cz
Mutěnín,
Mutěnín
Synagoga z roku 1860 byla během 2. světové války zbořena nacisty. Stejný osud měl i židovský hřbitov z roku 1642.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: -
Poběžovice,
Poběžovice
Ke zcela zapomenutým a dnes již zničeným pamětihodnostem Poběžovic náležela stará židovská synagoga vystavěná v r. 1806. V její blízkosti stávala starší modlitebna, z níž se do období před II. světovou válkou zachovala rituální lázeň, tzv. mikva. V lázni byl uložen okrouhlý kámen s nápisem, který sděloval, že se zde v zimě roku 1744 310 krát vykoupal zakladatel židovské sekty chasidejců, slavný Jizroel Baal-Šem a potvrdil zázračné účinky tohoto pramene. V minulosti proto spěchaly do Poběžovic zástupy chasidejců, aby navštívily památné místo a odvezly si vodu ze zázračné lázně, která údajně pomáhala ode všech neduhů.
Po válce byla poničená synagoga i lázeň, které stály v těsné blízkosti výrobních objektů družstva Chodovia, odstraněny. Na poměrně výrazné židovské osídlení města upomíná ještě starý židovský hřbitov, založený počátkem 17. století v polích západně od Poběžovic. Většina náhrobků byla ale ze hřbitova kolem r. 1936 odvezena a použita na zpevnění základů poběžovické školy.

Poběžovice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.pobezovice.cz
Puclice,
Puclice
Synagoga z roku 1818 stávala ve sředu vsi. Bohoslužby zde probíhaly do roku 1893. Zbořena byla po roce 1975. Hřbitov leží nedaleko vsi. Byl založen údajně roku 1750. Nejstarší dochované náhrobky jsou z počátku 19. století. Nová část hřbitova byla devastována po 2. světové válce.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.puclice.cz

okres Klatovy
Dlouhá Ves,
Dlouhá Ves
Cenná klasicistní synagoga v roce 1937 vyhořela a později byla zbořena. Nachází se zde židovský hřbitov pravděpodobně z 1. čtvrtiny 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1742. Pohřbívalo se zde do 30. let 20. století. Během 2. světové války byl hřbitov zcela zničen nacisty a náhrobky byly odvezeny. V roce 1945 byly historické kameny vráceny a hřbitov částečně rekonstruován. Hřbitov je neohrazený s prostými náhrobky barokního a klasicistního typu. Pohřben je tu mj. 105letý Mathias Kraus (1751-1856), který byl J. K. Tylovi předlohou pro postavu ž. Ezechiela ve hře Tvrdohlavá žena.

Dlouhá Ves - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sumava.net/dlouhaves/
Hartmanice - Dobrá Voda,
Hartmanice - Dobrá Voda
V roce 1881 se Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro stavbu synagogy, která by byla místem modliteb pro rozrůstající se židovskou komunitu z Hartmanic a okolí. Od stavitele Georga Beywla zakoupila pozemek i s jeho obytným domem, který byl později se synagogou propojen a sloužil jako židovská škola a byt rabína (domek napravo od synagogy). Během tří let vznikl objekt s velkorysými prostory a specifickými architektonickými detaily. Synagoga z roku 1883 byla před několika lety zrenovována a dnes zde naleznete památník česko-německo-židovského spolužití. Nedaleko obce se nacházel i hřbitov založený v roce 1870. Při záboru pohraničí v říjnu 1938 byly náhrobky ze hřbitova odvezeny a použity údajně ke stavbě silnice v Kundraticích. 29. dubna 1945 tu bylo do společného hrobu uloženo 12 žen z pochodu smrti z Helmbrechtsu do Volar, které zemřely během noci v Hořejším Krušci. Jediný dochovalý náhrobek je umístěn u hartmanické synagogy. V nedaléké Dobré Vodě se nachází muzeum Dr. Šimona Adlera připomínající 110 židovských komunit v západních Čechách zaniklých v období holocaustu.

Hartmanice - synagoga

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.hartmanice.cz
Horažďovice,
Horažďovice
Původní synagoga pocházela z první poloviny 17. století. Po požáru v roce 1868 byla na stejném místě postavena svatyně nová. Synagoga z 2. pol. 19. století byla zbořena roku 1980. Na jejím místě byl postaven obytný komplex. Synagogu připomíná pouze pamětní deska. Stejný osud potkal i původní židovský hřbitov (neznámého stáří) jež byl situován nedaleko synagogy. Naštěstí alespoň zdejší náhrobky byly zachráněny a přemístěny na nový hřbitov umístěný na okraji města. Nový hřbitov byl založen na počátku 19. století.

Horažďovice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sumavanet.cz/horazdovice/
Chlistov,
Chlistov
Synagoga neznámého stáří byla zbořena v roce 1965. V obci se nachází židovský hřbitov z roku 1869.

Chlistov - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://chlistov.cz/
Janovice nad Úhlavou,
Janovice nad Úhlavou
Synagoga z roku 1723 byla přestavěna na požární zbrojnici. V obci se nachází židovský hřbitov údajně z počátku 18. století.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sumavanet.cz/janovice/
Klatovy,
Klatovy
Synagoga byla postavena v roce 1876 a sestávala se z modlitebny a školních místností. V sousedství se nacházelo sídlo rabína. Po válce byla synagóga přestavěna a nesloužila již ke svému původnímu účelu. Nachází se zde židovský hřbitov z roku 1871.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.klatovy.cz/klatovy/
Kolinec,
Kolinec
Nejpozději od 18. století zde byla malá židovská čtvrť. V 1. polovině 19. stol. zde bylo až 7 židovských domů. Většina je jich (v přestavbách) dochována. Rokokově-klasicistní synagoga z konce 18. nebo počátku 19. století roku 1931 vyhořela a byla zbořena. Nachází se zde židovský hřbitov údajně z 1. pol. 14. století. Nejstarší nalezený náhrobní kámen (dnes nezvěstný) prý pocházel z počátku 16. stol. Spolehlivě je hřbitov doložen od 1. čtvrtiny 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z 1. poloviny 18. století. Pohřby zde probíhaly do roku 1939. Dochovány náhrobky barokního typu.

Kolinec - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sumavanet.cz/kolinec/
Nýrsko,
Nýrsko
Synagoga z konce 18. století byla zbořena kolem roku 1958. Nachází se zde židovský hřbitov údajně z 15. století.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sumavanet.cz/nyrsko/
Podmokly u Sušice,
Podmokly u Sušice
V obci naleznete zbytek židovské čtvrtě se synagogou neznámého stáří, která byla adaptována na obytný dům. Židovský hřbitov z počátku 18. století leží asi 1 km od obce. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1732.

Podmokly u Sušice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.podmokly.cz/podmokly/
Rabí,
Rabí
V přestavbách je dochováno několik židovských domků. Modlitebna či malá synagoga neznámého stáří byla po roce 1897 adaptována na byt. Bohoslužby zde ustaly kolem roku 1890. Nachází se zde židovský hřbitov založený před rokem 1724. Poslední pohřeb proběhl na začátku 20. století. Nachází se zde prosté náhrobky barokního a klasicistního typu. Ve hřbitovní zdi je zachován zbytek rokokového vstupního portálku.

Rabí - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://obecrabi.wz.cz/
Slatina,
Slatina
Počátky židovského osídlení pravděpodobně již v 17. století. V severní části návsi vznikají první domky budoucího židovského ghetta. Některé domky jsou v přestavbách dochovány dodnes. V centru ghetta stála původně velmi malá dřevěná synagoga neznámého stáří. Ta byla roku 1868 nahrazena novou, zděnou, na vesnické poměry honosnou stavbou. Některé prameny uvádějí vznik synagogy již v roce 1850. Bohoslužby zde probíhaly do roku 1912. Za obcí leží židovský hřbitov z roku 1668. Zřízen byl oficiálně roku 1723 rozšířením staršího pohřebiště (s hroby snad od r. 1668). Dnes nejstarší čitelný náhrobek z poloviny 18. století. Poslední pohřeb zde proběhl r. 1937. Dochováno je asi 170 náhrobků, většinou barokního a klasicistního typu.

Slatina - synagoga

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.synagoga-slatina.atlasweb.cz/
Strážov,
Strážov
Synagoga z roku 1808 byla zbořena v roce 1954. Nachází se zde i židovský hřbitov neznámého stáří.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://mesto.strazov.cz/
Sušice,
Sušice
V Sušici stála jako první malá dřevěná synagoga. Tu však v roce 1707 pohltil požár. Roku 1709 byla vystavěna synagoga nová a větší. V 19. století již ani tato nestačila a tak židovská obec zakoupila tři domy a postavila v roce 1859 nový chrám. Stará synagoga byla ale nadále využívána v zimních měsících. Dnes tu bohužel nenajdete ani jednu z nich. Tu starší, spolu s dřevěnou modlitebnou používanou při slavnostech zničil požár gheta v roce 1923. Novou synagogu vystavěnou v roce 1859 zničili komunisté roku 1964. Z někdejšího gheta tak zbývá již jen několik domů, které nepodlehly požáru. Starý židovský hřbitov byl založen již roku 1626 a nachází se zde doposud zachovalé barokní a klasicistní náhrobky. Nový židovský hřbitov byl založen asi roku 1876 a poslední zemřelý sušický žid tu byl pohřben v roce 1946.

Sušice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.susice-sumava.cz
Švihov,
Švihov
Židovské ghetto zde bylo zřízeno údajně roku 1736. Některé z židovských domů jsou dochovány v přestavbách. Původní dřevěná synagoga shořela roku 1773. Rokoková stavba nové synagogy asi z roku 1783 byla zbořena po roce 1960. Starý židovský hřbitov byl založen roku 1644 a pohřbívalo se zde do poslední čtvrtiny 19. století. DOchované náhrobky jsou převážně renesančního, barokního a klasicistního typu. Nový židovský hřbitov byl založen po roce 1878 a pohřbívalo se zde do 2. světové války.

Švihov - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.svihov.cz/
Velhartice,
Velhartice
Synagoga z 1. pol. 19. století byla přestavěna na požární zbrojnici. Nachází se zde židovský hřbitov z roku 1858. Nejstarší náhrobky pocházejí z doby založení hřbitova. Poslední pohřeb se zde konal roku 1934.

Velhartice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.velhartice.cz/

okres Plzeň-jih
Blovice,
Blovice
Nedaleko obce se nachází židovský hřbitov z roku 1683. Nejstarší náhrobky pocházejí z 2. poloviny 18. století. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1943.

Blovice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.municipal.cz/blovice/
Dolní Lukavice,
Dolní Lukavice
Synagoga z pol. 19. století byla přestavěna na obytný dům. v obci se nachází židovský hřbitov údajně z konce 15. století.

Dolni Lukavice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.dolni-lukavice.cz/
Kasejovice,
Kasejovice
Pozůstatky židovského ghetta kolem roku 1727 a barokní synagoga z 18. století. Dnešní stavba je výsledkem přestavby z 30. let 19. století. Bohoslužby se tu konaly až do 20. let 20. století, kdy sem byla umístěna judaistická a historická sbírka Václava Mentbergera (1886 - 1969). Synagoga je dosud využívána jako muzeum i jako kulturní síň města. Dochována je vnitřní výzdoba s geometrickým a rostlinným ornamentem na stěnách. Zachována jsou typická kasulová okna a dokonce i aron ha-kodeš z 19. století. Pozdně barokní synagoga která v pozdější době prodělala několik stavebních úprav byla postavena ve středu židovského ghetta. Sloužila nejen k bohoslužebným účelům, ale také k vyučování a vykládání bible, a proto byla zvána též školou. Nedaleko města se nachází hřbitov údajně z 18. století. První zmínka však pochází již z roku 1669. Dochovány jsou i pozůstatky obřadního domku.

Kasejovice - synagoga

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.kasejovice.cz/
Merklín,
Merklín
Synagoga z roku 1826 byla přestavěna na obytný dům. V obci se nachází židovský hřbitov s náhrobky od počátku 18. století.

Merklín - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.merklin.cz/
Přeštice,
Přeštice
Židovský hřbitov z počátku 20. století. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení hřbitova. Poslední pohřeb se zde konal před druhou světovou válkou. Na kraji hřbitova stojí hrobnický domek. Hřbitov byl restaurován v letech 1990–91.

Přeštice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.prestice-mesto.cz/
Spálené Poříčí,
Spálené Poříčí
Nachází se zde pozůstatky židovského ghetta s počátky v roce 1680 a hřbitov snad ze 16. století. Většina domů původního židovského ghetta je však dnes značně přestavěna. Unikátní je však tzv. Židovna. Je to původní stavba židovského domu s dochovanou černou kuchyní rozdělenou na část mléčnou a masnou. Synagoga zde stávala až do roku 1946. Židovský hřbitov ve svahu na okraji obce byl nedávno pěkně opraven. Nacházejí se tu vzácně dochované náhrobky s plastickou výzdobou.

Spálené Poříčí - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.spaleneporici.cz/
Stod,
Stod
V obci se nachází modlitebna z 2. pol. 19. století, která byla přestavěna na byt. Nedaleko obce naleznete pozůstatky hřbitova.

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.mestostod.cz/urad/
Štěnovice,
Štěnovice
Synagoga asi z roku 1783 byla zbořena po roce 1960. V obci se nachází pozůstatky ghetta. Starý židovský hřbitov byl založen roku 1644. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1831. Pohřby se zde konaly do 30. let 20. století. U hřbitova stojí přestavěný bývalý hrobnický domek. Hřbitov byl restaurován před rokem 1985 a v letech 1991 a 1992. Nový židovský hřbitov byl založen po roce 1878.

Štěnovice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://stenovice.cz/

okres Plzeň-město
Plzeň,
Plzeň
První písemná zmínka o Židech v Plzni je z roku 1338. Už v té době zde pomalu vznikalo ghetto. V místech kde dnes stojí budova hlavní pošty stávala původní synagoga o níž se nejstarší zmínka objevuje z roku 1409. Plzeňské židovské obci ale nevyhovovala, neboť roku 1437 byl zakoupen pozemek pro stavbu nové, vetší synagogy. Poté nastává období úpadku židovské kultury a za oficiální konec plzeňské židovské obce v 16. století můžeme považovat rok 1533, kdy zanikla synagoga i škola. Na počátku 19. století se protižidovské nálady uklidnují. V roce 1856 započala stavba staré synagogy a již v roce 1859 byla uvedena do provozu, bohoslužby se zde konaly do roku 1892. V roce 1888 začala plzeňská židovská obec z vlastních prostředků stavět v pořadí pátou synagogu. První hřbitov byl založen v roce 1424, ale ten zanikl beze stopy po roce 1504. V roce 1898 se konal poslední pohřeb na druhém hřbitově na Lochotíně a byl nahrazen třetím židovským hřbitovem v Plzni, který je dodnes činný.
Plzeňská synagoga je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Svým zařazením mezi ostatní světové židovské památky si získala místní název "Velká synagoga v Plzni." Založena byla v roce 1888 podle návrhu vídeňského architekta Fleischera. Jeho návrh se vedení města nezamlouval, a tak byl v roce 1890 předložen Emanuelem Klotzem návrh nový. Návrh byl schválen a v roce 1891 započala stavba synagogy.

Plzeň - synagoga

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://info.plzen-city.cz/

okres Plzeň-sever
Kožlany,
Kožlany
V obci se nachází židovský hřbitov neznámého stáří s náhrobky od 1. čtvrtiny 18. století.

Kožlany - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://kozlany.cz/
Nečtiny,
Nečtiny
Nedaleko obce se nachází zbytek židovského hřbitova snad ze 17. století poničeného nacisty.

Něčtiny - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.nectiny.cz/
Pňovany,
Pňovany
V obci se nachází pozůstatky židovské čtvrti se synagogou neznámého stáří, která byla adaptována na obytný dům a dnes je využívána jako skladiště. Nedaleko obce leží židovský hřbitov ze 16. století poničený nacisty.

Pňovany - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.pnovany.cz/
Rabštejn nad Střelou,
Rabštejn nad Střelou
Nedaleko obce leží židovský hřbitov neznámého stáří.

Rabštejn nad Střelou - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: -
Všeruby,
Všeruby
Synagoga z první pol. 19. století byla zbořena nacisty. Nedaleko obce leží židovský hřbitov neznámého stáří s náhrobky od poloviny 18. století.

Všeruby - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.obec-vseruby.cz/

okres Rokycany
Hřešihlavy,
Hřešihlavy
V obci naleznete pozůstatky židovské ulice i s bývalou školou. Nedaleko obce leží hřbitov z roku 1821.

Hřešihlavy - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: -
Osek u Rokycan,
Osek u Rokycan
Naleznete zde pozůstatky židovské uličky s modlitebnou z roku 1817, která byla adaptována na byt. Nedaleko obce se nachází židovský hřbitov snad z 18. století.

Osek u Rokycan - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.obecosek.cz/
Radnice,
Radnice
V bci se nachází pozůstatky malé židovské čtvrťi se synagogou snad z konce 18. století. Nedaleko obce leží hřbitov údajně ze 16. století.

Radnice - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.radnice.rokycansko.cz/
Rokycany,
Rokycany
Nedaleko obce leží židovský hřbitov z konce 19. století.

Rokycany - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.rokycany.cz/
Terešov,
Terešov
V obci jsou pozůstatky židovského ghetta a nedaleko obce leží židovský hřbitov ze 17. nebo 18. století.

Terešov - židovský hřbitov

Poloha na mapě: Poloha na mapě
WWW: http://www.sweb.cz/teresov/
 
  Webdesign: Petr Vápeník, ↑ Nahoru ↑